Previous slide
Next slide

CZYM JEST INKUBATOR?

Inkubator – to przedsięwzięcie, którego celem jest wspieranie rozwoju NGO, w podnoszeniu wiedzy w zakresie zarzadzania, finansowania, promowania oraz szeroko pojętego partnerstwa lokalnego w działalności organizacji.

„Inkubator przedsiębiorczości społecznej i innowacji dla NGO” ma na celu przede wszystkim podniesienie kompetencji organizacji pozarządowych na terenie powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, wadowickiego. W ramach projektu będą organizowane warsztaty tematyczne/ modułowe oraz oferta popytowa, która odpowiada na bieżące potrzeby NGO.

KTO PROWADZI INKUBATOR?

To projekt realizowany przez Międzynarodowe Centrum Partnerstwa Partners Network w Chrzanowie ul. Kanałowa 21, realizowany w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO na lata 2018-2030, edycja 2023-2025. Narodowy Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

DLA KOGO WARSZTATY?

Warsztaty realizowane w ramach przedmiotowego projektu są bezpłatne, a każdy warsztat trwa 3 godziny dyd. Uczestnikami warsztatów mogą być przedstawiciele/przedstawicielki organizacji pozarządowych w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego tj. przedstawiciel/ka organizacji pozarządowej tj. członka zarządu, pracownika, wolontariusza danej organizacji. Uczestnik projektu może skorzystać z wybranego jednego lub więcej warsztatu tematycznego lub oferty popytowej.

WAŻNE!!! aby warsztat mógł się odbyć minimalna liczba Uczestników to 5 osób.

JAKIE WARSZTATY?

W ramach Inkubatora, będą prowadzone warsztaty tematyczne, które zostały podzielone na 3 MODUŁY:

PRAWO

 1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy w NGO
 2. Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w związku z nowelizacja w 2023 roku
 3. Praca zdalna – nowa regulacja kodeksu pracy
 4. Jak skutecznie prowadzić kadry w sektorze NGO
 5. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu
 6. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność zarobkowa w NGO

ZARZĄDZANIE

 1. Kluczowe kompetencje menagera NGO i jego rola w budowaniu potencjału organizacji
 2. Feedback – informacja zwrotna jako narzędzie efektywnego zarzadzania zasobami ludzkimi
 3. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji w NGO
 4. Multigeneracje – czyli zarzadzanie zespołem wielopokoleniowym w strukturze NGO
 5. Zarzadzanie zespołem pracowniczym – jak zbudować efektywny i współpracujący zespół w organizacji
 6. Zarzadzanie konfliktem- uniwersalne modele rozwiązywania konfliktów pracowniczych w strukturze organizacji

FINANSE

 1. Kluczowe obszary zarzadzania finansami w NGO
 2. Księgowość i podatki w NGO
 3. Specyfika podatku dochodowego CIT w organizacjach pozarządowych
 4. Sprawozdania finansowe w NGO – praktyczne wskazówki
 5. Procedury realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków publicznych

DOKUMENTY DO POBRANIA

KIM SĄ TRENERZY?

Monika Urban: trener, doradza zawodowy i biznesowy, Mentor i Coach. Licencjonowany trener programu Spadochron FISE, Certyfikowany Coach biznesowy i Life Coach – Szkoła Coachingu Edukacyjnego, ponadto ukończyła wiele szkoleń z zakresu technik sprzedaży: Massive Sales System innowacyjne techniki sprzedaży, Komunikacji w tym komunikacja Transformacyjna. Ponadto posiada bogate doświadczenie jako Powiatowy Specjalista Partnerstwa Lokalnego oraz Public Relations. Wspiera przedsiębiorstwa i organizacje w zarzadzaniu zespołem pracowniczym, a także w budowaniu efektywnego zespołu sprzedażowego. Współautorka Podręcznika „Mała Firma Równych Szans”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu i dostępie do zatrudnienia.

Joanna Pałubska: prawnik – absolwentka Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, specjalista z zakresu prawa pracy, doradca biznesowy dla przedsiębiorstw w tym przedsiębiorstw społecznych, certyfikowany mediator rodzinny, cywilny i pracowniczy, certyfikowany coach biznesowy i life-coach z akredytacją międzynarodową ICI, trener szkoleń grupowych i indywidualnych (m.in. z asertywności, komunikacji, budowania relacji, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu oraz przeciwdziałaniu mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy). Jej pasją jest wspieranie i motywowanie ludzi w znajdowaniu swojej własnej ścieżki zawodowej i osobistej, rozwijaniu talentów przy jednoczesnym zachowaniu równowagi między życiem osobistym i zawodowym. Wspiera osoby, które pozostają w konflikcie, aby mogły odnaleźć efektywną drogę do porozumienia. Pomaga także organizacjom oraz firmom w lepszym zarządzaniu Kapitałem Ludzkim i budowaniu zdrowego środowiska pracy. Współautorka Podręcznika „Mała Firma Równych Szans”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu i dostępie do zatrudnienia.

Agata Filipek: Kierownik projektów, Główna Księgowa z ponad 20 letnim stażem pracy w rozliczaniu NGO – US/ZUS/UE, Coach biznesowy, właścicielka firmy szkoleniowej – szkolenia dla NGO i firm. Jest doradcą biznesowy OWES, prowadzi doradztwo prawno – podatkowe dla PES/PS.

Tomasz Jarczyk: Radca prawny, absolwent Wydziałów Prawa i Administracji Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ukończył aplikację radcowską prowadzoną przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. W 2014 r. ukończył podyplomowy kurs zawodowy dla prawników z zakresu prawa procesowego oraz umów, organizowany przez Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum z siedzibą w Warszawie.

Właściciel Kancelarii Radcy Prawnego Expressis Verbis Tomasz Jarczyk. W 2023 roku uzyskał znak jakości usług edukacyjnych i szkoleniowych MSUES.

W czasie swojej dotychczasowej praktyki zawodowej prowadził obsługę prawną jednych z największych podmiotów gospodarczych w Polsce i na świecie. Uczestniczył w przygotowaniu publikacji z zakresu prawa pracy obejmujących wzory pism procesowych, umów o pracę oraz innych dokumentów z zakresu wewnątrzzakładowego prawa pracy. Współautor Podręcznika „Mała Firma Równych Szans”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy i doświadczenia w zakresie przeciwdziałania zjawiskom dyskryminacji i mobbingu w zatrudnieniu i dostępie do zatrudnienia.

Prowadził szkolenia z zakresu prawa pracy oraz sztuki negocjacji dla największych pracodawców w Polsce. Reprezentował pracodawców w czasie negocjacji ze związkami zawodowymi. Specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego, prawa administracyjnego oraz prawa gospodarczego.

Posiada niezwykle bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań sądowych oraz doradztwie prawnym na rzecz dużych podmiotów gospodarczych oraz Klientów indywidualnych.

Scroll to Top