Previous slide
Next slide

JAKIE WARSZTATY?

W ramach Inkubatora, będą prowadzone warsztaty tematyczne, które zostały podzielone na 3 MODUŁY:

PRAWO

 1. Podstawowe zagadnienia prawa pracy w NGO
 2. Prawo pracy z uwzględnieniem zmian w związku z nowelizacja w 2023 roku
 3. Praca zdalna – nowa regulacja kodeksu pracy
 4. Jak skutecznie prowadzić kadry w sektorze NGO
 5. Przeciwdziałanie dyskryminacji i mobbingowi w zatrudnieniu
 6. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego oraz działalność zarobkowa w NGO

ZARZĄDZANIE

 1. Kluczowe kompetencje menagera NGO i jego rola w budowaniu potencjału organizacji
 2. Feedback – informacja zwrotna jako narzędzie efektywnego zarzadzania zasobami ludzkimi
 3. Nowoczesne metody rekrutacji i selekcji w NGO
 4. Multigeneracje – czyli zarzadzanie zespołem wielopokoleniowym w strukturze NGO
 5. Zarzadzanie zespołem pracowniczym – jak zbudować efektywny i współpracujący zespół w organizacji
 6. Zarzadzanie konfliktem- uniwersalne modele rozwiązywania konfliktów pracowniczych w strukturze organizacji

FINANSE

 1. Kluczowe obszary zarzadzania finansami w NGO
 2. Księgowość i podatki w NGO
 3. Specyfika podatku dochodowego CIT w organizacjach pozarządowych
 4. Sprawozdania finansowe w NGO – praktyczne wskazówki
 5. Procedury realizacji i rozliczania projektów współfinansowanych ze środków publicznych
Scroll to Top